Evenementen

Maak kennis met ons geweldige netwerk in de maritieme sector. Wil je luisteren of praten met zeer gemotiveerde en inspirerende mensen? Vind je evenement hieronder.

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige evenementen?

Schrijf je in op onze evenementen nieuwsbrief zodat je tijdig je plaats kan reserveren.

Schrijf je in

Afgelopen events

Digitale tweelingen

Inspiratiesessie: digitale tweelingen

MCA LABS en Teams
translate.readMore
Circulair ontwerp van schepen

Inspiratiesessie: circulair ontwerp van schepen

MCA LABS en Teams
translate.readMore
Autonomie: de volgende stap

Inspiratiesessie: autonomie - de volgende stap

MCA LABS en Teams
translate.readMore
Routekaart voor maritieme nucleaire technologie

Inspiratiesessie: routekaart voor maritieme nucleaire technologie

MCA LABS en Teams
translate.readMore
Welzijn van de maritieme bemanning

Inspiratiesessie: welzijn van de maritieme bemanning

MCA LABS
translate.readMore
Maritieme cyberbeveiliging

Inspiratiesessie: maritieme cyberbeveiliging

MCA LABS
translate.readMore
Personenvervoer op de Schelde

Inspiratiesessie: personenvervoer op de Schelde

Location
translate.readMore

Thema's

Auto­no­mie: de vol­gen­de stap

Hoe kunnen we een testsituatie creëren voor autonomie op short sea voor verschillende toepassingen? Hoe kunnen we hierover leren en de uitdagingen van autonome scheepvaart op korte afstand overwinnen.

Auton Shipping 1080x1920 Bluetranslate.readMore

Cir­cu­lair ont­werp van schepen

Hoe kunnen we een circulair plan maken voor schepen waardoor ze meer modulair en flexibeler worden in deze veranderende tijden? En hoe zorgen we ervoor dat een meer circulair schip met meer circulaire materiaalkeuzes competitief is ten opzichte van old-school schepen binnen de huidige financieringsmodellen?

Circular ship design 1080x1920 Bluetranslate.readMore

Digi­ta­le tweelingen

Hoe kunnen we sleutelgebieden in de maritieme sector definiëren waar digitale tweelingen essentieel zijn? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle relevante eindgebruikers en belanghebbenden van die digitale tweelingen worden betrokken bij de definitie en invoering ervan, om ervoor te zorgen dat interoperabiliteit en alle gebruikersbehoeften worden vastgelegd in de relevante digitale tweeling?

Digital Twins MCAtranslate.readMore

IoT sen­so­ren

Hoe kunnen we industriële robuustheid en innovatieve wendbaarheid combineren bij de keuze van IoT-sensoren en IoT-platforms om ervoor te zorgen dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn om inzichtelijke beslissingen te nemen en nieuwe datagestuurde toepassingen te ontwikkelen.

IOT 1080x1920 Bluetranslate.readMore

Wel­zijn van de mari­tie­me bemanning

De maritieme industrie wordt geconfronteerd met een strijd om talent in alle aspecten van het vak. Voor de bemanning op het schip is dit niet anders. De gezondheid en het welzijn van de bemanning wordt een zeer belangrijke factor om een langdurige betrokkenheid van talent voor de sector te garanderen.

01translate.readMore

Mari­tie­me cyberbeveiliging

Hoe kunnen we een neutrale en objectieve organisatie ontwikkelen om de maritieme cyberbeveiligingsrisico's toe te vertrouwen? Kan deze organisatie ook dienen als betrouwbare en neutrale bron voor informatie en opleidingen?

Cybersecuritytranslate.readMore

Rou­te­kaart voor mari­tie­me nucle­ai­re technologie

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de behoeften van de zeevaart op het gebied van voortstuwing en de ontwikkeling van de volgende generatie kleine draagbare kernreactoren op elkaar worden afgestemd, zodat er een duidelijke, levensvatbare routeplanning komt voor nucleaire voortstuwing als optie in de energietransitie van de zeevaart.

Nuclear propulsion 1080x1920 bluetranslate.readMore

Per­so­nen­ver­voer op de Schelde

Hoe kunnen we een nieuw platform ontwikkelen voor efficiënt en effectief personenvervoer over water? Vanuit de MCA Community voelden we de noodzaak om een oplossing voor dit vraagstuk te vinden. We willen dat dit platform gaat functioneren als een testomgeving voor nieuwe technologieën die op maritieme schaal kunnen worden toegepast.

Peopletransporttranslate.readMore