Algemeen

Wat is MCA?

MCA is een 'DOE' campus & community waar bedrijven, technologie & kennis worden gekoppeld om de maritieme sector te versterken en verder te ontwikkelen. Het is een plek waar bedrijven samenkomen om nieuwe oplossingen te bedenken en deze op een zeer concrete manier toe te passen. Het is ook een gemeenschap of ecosysteem van o.a. bedrijven, onderzoekers en onderwijsinstellingen die samen de innovatie-uitdagingen van de maritieme sector wil aanpakken. MCA is ook de nieuwe publieke hotspot in Antwerpen. Het is een plek waar de hele buurt welkom is om te komen eten, ontspannen en de maritieme sector te beleven.

Voor wie is MCA?

MCA is een open campus en zal voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast is MCA een plaats waar organisaties, gaande van grotere bedrijven tot start-ups, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, samenkomen om te innoveren in de maritieme sector. En verder is MCA er ook voor de buurt, voor mensen en verenigingen uit de ruimere omgeving van Antwerpen.

Hoe zal de site eruit zien?

De site is een samenstelling van gebouwen elk met hun functie of combinatie van functies. Het gebouw is opgedeeld als een schip met boeg, dek en brug.

Het project zal in fases verlopen? Kan je meer vertellen over de eerste fase?

In de eerste fase ligt de focus op het onthaalgebouw, incl. R&D voorzieningen en een aantal eerder losstaande gebouwen en buitenruimtes voor R&D en de nodige parkeervoorzieningen.

Wanneer zal fase 1 klaar zijn?

In de huidige planning zal het onthaalgebouw, gesitueerd aan de Schelde, in gebruik genomen worden eind 2023 waarna de andere gebouwen en voorzieningen kunnen volgen.

Met welke architecten werken jullie samen?
  • KCAP uit Rotterdam: Internationale architectenkantoor
  • TRACTEBEL als ondersteunend architect
  • ABV+ als uitvoerend architect
  • Atelier Romain voor het masterplan en voor de te voeren dialoog over een aanpassing van het GRUP.
Hoe groot is de site en wat stond er voor de afbraak op?

De site is ca. 54.000 m². Voor de afbraak was dit de BP site, een oude olie mengfabriek. Tot voor de sloop en sanering was deze site 100% volgebouwd met gebouwen.

Hoe hoog is het gebouw?

Het onthaalgebouw aan de Schelde zal ca. 46m hoog zijn en heeft 8 verdiepingen.

Hoeveel mensen zullen er werken?

Er kunnen 500 à 700 medewerkers terecht op onze site.

Hoeveel kantoorruimte voorzien jullie?

Op MCA worden verschillende partijen met uiteenlopende behoeften bij elkaar gebracht. De site is daarom opgebouwd met allerlei functies en meervoudig bruikbare ruimtes. Zo zullen er verschillende types van werkplekken zijn voor zowel grotere bedrijven als voor starters waarbij de innovatieve activiteiten zich afspelen in de R&D hallen, de co-working ruimtes, projectruimtes, (digitale) labo’s en vergaderfaciliteiten. MCA voorziet een mooie mix van ruimtes die met elkaar interageren en die op verschillende momenten ook voor diverse doeleinden inzetbaar zijn.

De kantoorfuncties zijn ondersteunend aan het geheel.

Waarom moet het GRUP worden aangepast?

Wereldwijd zijn er veel school- en onderzoekscampussen, incubatoren en bedrijfscampussen. Een site zoals MCA, die in functie van de maritieme sector de focus legt op het samenbrengen van alle spelers, bestaat nog niet.

Of het nu gaat over grote bedrijven, start-ups, onderwijs- en trainingsinstellingen, onderzoekers, etc. Zo kan MCA als een volwaardige kenniscluster uitgebouwd worden om de gepaste faciliteiten aan te bieden voor alle toekomstige innovatie-uitdagingen en diverse actoren uit de maritieme sector.

Een herziening van het GRUP is noodzakelijk. Daarnaast is er een aanpassing nodig om MCA als nieuwe hotspot uit te bouwen waarbij we ook de buurt uitgebreid willen laten kennismaken met de mogelijkheden van de maritieme industrie.

Vanwaar kwam het idee MCA?

80% van de uitdagingen van CMB, de initiatiefnemer van MCA, zijn ook de problemen van andere bedrijven uit de maritieme sector. Door samen de toekomst van de scheepvaart uit te werken in Antwerpen, kunnen we in Europa door MCA voldoende schaal creëren en daardoor gelijk tempo houden met veel grotere scheepvaartspelers uit Azië en Amerika. MCA zal helpen om de huidige positie in Europa te behouden, te versterken en verder uit te bouwen.

Waarvoor staat MCA?

MCA staat voor Maritime Campus Antwerp. Hierbij zijn er verschillende pijlers:

  • Publieke hotspot in Antwerpen: MCA wordt een nieuwe hotspot van Antwerpen met culturele activiteiten en horecagelegenheden.
  • Campus: MCA huisvest organisaties om samen te werken en te innoveren.
  • Ecosysteem & community: MCA is breed en richt zich op het bundelen van krachten tussen de verschillende actoren in de brede maritieme sector op Europees niveau.
  • Het kloppend hart van maritiem Europa & de maritieme kenniscluster in Antwerpen voor Europa.
  • Technologie & innovatie
  • Matchmaker & bruggenbouwer: het triple helix verhaal & de samenwerking tussen industrie, academia, R&D & overheid
Wordt MCA niet gewoon een kantorencomplex?

Als de behoeften van de maritieme spelers enkel kantoren zouden zijn, zouden bedrijven niet van locatie moeten veranderen. Omdat R&D op het vlak van duurzame brandstoffen en motoren, drones, het kweken van groenten aan boord, maritieme trainingen, etc. niet passen in een stedelijke setting, zijn deze innovaties cruciaal om als bedrijf van dichtbij te volgen en de organisatie aan te passen. Daarom wordt MCA uitgebouwd. Niet alleen de innovatieve partijen op de site maar ook de grotere maritieme spelers moeten zich als organisaties volledig heruitvinden de volgende decennia om zich continu aan te passen aan de veranderingen die in een razendsnel tempo op de sector afkomen. Dat maakt dat ook de kantoorfuncties op MCA aanpasbaar moeten zijn en de directe verbinding leggen met de andere activiteiten op de site.

Wanneer starten de bouwwerken?

De start van de bouwwerken is voorzien in 2021.

Wat heeft CMB hiermee te maken?

CMB is de initiatiefnemer en oprichter van MCA.

Waarom trekt MCA de vergunningsaanvraag tijdelijk in?

De vergunningsaanvraag voor MCA wordt door Reslea, onderdeel van CMB, vandaag, 25 maart 2021, ingetrokken met het oog op verdere besprekingen, een herwerking en een herindiening op korte termijn.

Met betrekking tot de omgevingsvergunning van MCA, die werd ingediend op 15/01/2021, werd er vastgesteld dat er op 25 februari 2021 door de Raad voor Vergunningsbetwistingen een stikstofarrest is geveld. Het stikstofarrest heeft vermoedelijk niet rechtstreeks een grote impact op het MCA-project. Toch wenst Reslea, vanuit een sense of urgency met betrekking tot de impact stikstof op de omgeving, de verschillende elementen in het project die hierop een impact kunnen hebben verder te detailleren.

Omwille van de beperkte resterende termijn binnen de huidige vergunningsprocedure is het materieel niet mogelijk om het dossier verder aan te vullen en te laten doorlopen. Het intrekken van de aanvraag gevolgd door een zo snel mogelijke herindiening, is de enige mogelijke weg vooruit. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om op korte termijn hierover de nodige ruggespraak te voeren. Deze manier van werken geeft momenteel de meeste rechtszekerheid en leidt tot de meest transparante manier van werken.