Mobiliteit

Hoe geraak ik bij MCA?

Bij MCA zetten we in op alternatieve vervoersmiddelen. Zo zullen campusbezoekers gestimuleerd worden om met de fiets te komen o.a. door het inzetten op aangepaste faciliteiten voor fietsers door aparte, veilige routering, aangename fietsenstallingen, kleed -en doucheruimtes, etc.

Ook verschillende deelsystemen en op termijn shuttles of collectief vervoer zullen een alternatief bieden voor de wagen. De Schelde is belangrijk voor MCA. Het is dan ook een belangrijke doelstelling om bezoekers via het water te laten komen.

Wordt MCA rolstoeltoegankelijk?

De site wordt zo toegankelijk mogelijk, ook voor rolstoelgebruikers.