MCA en haar omgeving

Welke impact heeft MCA op het (uit)zicht?

De voormalige industriële BP-site is gesloopt om een noodzakelijke sanering mogelijk te maken. De site van de oude economie bestaande uit gebouwen en volledig verhard, wordt in de toekomst ingevuld door nieuwe gebouwen met daartussen en errond de nodige groene ruimtes. Om dit mogelijk te maken, wordt er gekozen voor een dichte bebouwing aan de Schelde waar een landmark wordt toegevoegd aan de skyline van Antwerpen, die het einde van de stedelijke kaaien en van de stad markeert. Daarnaast wordt er op de site gezorgd voor een overgang van deze stedelijkheid naar een groenere context die vervolgens overgaat in de Hobokense polder.

Hoe gaan jullie om met mogelijke lichtpollutie?

Door gestuurde verlichting en aangepaste verlichtingsvoorzieningen wordt lichtpollutie zoveel mogelijk beperkt.

Waarom kan het geen natuurgebied worden?

De keuze om dit gebied in het economisch weefsel te houden, is genomen en bevestigd door de stad en de Vlaamse overheid.

MCA zet maximaal in op de herontwikkeling van het industriegebied en vergroening van de site. Daarbij geven we 20 % terug aan de natuur en worden er bijkomende groenvoorzieningen op de site voorzien.

Is MCA duurzaam?

MCA legt de lat voor deze gebouwen op vlak van duurzaamheid, energie-efficiëntie en circulariteit bijzonder hoog. Een BREEAM outstanding en WELL platinum certificering tonen dit aan. De energievraag van het hoofdgebouw wordt volledig gedekt door hernieuwbare energieopwekking op de site zelf. De energievraag van het gebouw wordt volledig gedekt door hernieuwbare energie. We zetten maximaal in op energieopwekking uit de Schelde (Scheldethermie), BEO-veld (boorgatenergieopslag) en PV-panelen. Bij de keuze van de materialen is een levenscyclusbenadering en circulariteit belangrijk. Zo wordt bijvoorbeeld een gedeelte van het beton van de oude site herbruikt bij het nieuwe gebouw.

Wat met het hoge glazen gebouw en het effect op de vogels?

De louvres voor het glas in de toren zorgen voor een onderbreking en gedeeltelijke afscherming waardoor er minder reflectie is. Voor de andere glasdelen wil MCA speciale transparante stickers aanbrengen op de ramen waardoor de vogels niet tegen de ramen vliegen. Deze zijn niet zichtbaar voor het menselijk oog.

Waarom is MCA een aanwinst voor de Stad?

MCA zal een landmark zijn voor de Stad Antwerpen. Dit gebouw moet op het vlak van symboolwaarde naast het Havenhuis kunnen staan. Het Havenhuis staat ongeveer op de plaats waar de stad overgaat in de haven. MCA zal de laatste constructie op Rechteroever zijn, vlak aan de Schelde. Zo wordt de stad door twee maritieme symbolische gebouwen begrensd.

MCA wil innovatie in de Europese maritieme sector linken aan Antwerpen en daardoor wordt de maritieme sector versterkt. Een eeuwenlange activiteit van Antwerpen wordt op die manier klaargemaakt voor de toekomst. MCA wil ook een plaats van betekenis zijn voor alle Antwerpenaren en mensen uit de buurt om zo van een donkere achterbuurt, een plaats voor de gemeenschap te maken.

Hoe groen is MCA?

Door de unieke groene locatie van de site is het voor MCA vanzelfsprekend om zich zoveel mogelijk in te zetten op vergroening. Vanwege de strategische doelstellingen van MCA voor een duurzame maritieme sector, wil MCA deze visie doortrekken naar de campus die deze doelstellingen helpt te realiseren.

Daarom streeft MCA naar een groen bedrijventerrein met groene bufferzones, een groen- en watercorridor en diverse groenzones op en naast de gebouwen. In het kader van de ondersteuning van de lokale fauna, de biodiversiteit en het groene karakter worden de gebouwen natuurinclusief ontworpen.

De architectuur draagt haar steentje bij door circulaire en lokale materialen te gebruiken maar ook door haar tijdloos en kwalitatief architecturaal concept met de voorziening van groendaken, verblijfplaatsen voor dieren en intelligente verduistering van lichtbronnen.

Komt MCA in het midden van de Hobokense Polder?

Neen, de site is geen natuurgebied. MCA komt in de plaats van een volledig volgebouwde en vervuilde oliefabriek en neemt geen groen in beslag, in tegendeel, we voorzien dat 20% van het volledig terrein wordt teruggegeven aan de natuur in de bufferzones en een groene corridor.

Wat komt er bij MCA op vlak van recreatie en sportvoorzieningen?

MCA wordt veel meer dan een innovatiecentrum. Iedereen is welkom om er te komen wandelen en fietsen. In het midden van de campus komt een groene corridor, waar mensen kunnen genieten van de natuur. We denken er ook aan om een looppiste aan te leggen en we bekijken welke andere sportbehoeften we nog kunnen invullen.

Daarnaast is er in het hoofdgebouw plaats voor eet- en drinkgelegenheden open voor alle bezoekers. Naast het hoofdgebouw komt een uitkijkpunt waar iedereen vanop zo’n zestien meter hoogte over de Schelde de skyline van Antwerpen kan bewonderen. Tenslotte is er de mogelijkheid om na de kantooruren een zaal te huren voor verenigingen en culturele en gemeenschapsactiviteiten.


Welke materialen worden er gebruikt om te bouwen?

De campus wordt gebouwd met klassieke materialen zoals beton, aluminium en glas maar wel maximaal in duurzame en circulaire uitvoeringen of bouwmethodes. Daarnaast worden alle maximaal circulaire alternatieven bekeken voor gekende en minder gekende toepassingen.