FEB. 10, 2022

MARITIEME UITDAGINGEN EN HOE KUNNEN WE DIE AANPAKKEN

Op 16 februari organiseert de Hogere Zeevaartschool het symposium Science for Sailing. Het doel is om een gesprek op gang te brengen over de toekomst van de maritieme industrie, de digitalisering van de industrie, de rol van officieren en matrozen in deze nieuwe digitale maritieme omgeving en hoe hen voor te bereiden en op te leiden voor hun toekomstige (digitale) carrière op zee of aan wal.

We hadden een gesprek met Rowan Van Schaeren, algemeen directeur AFNI aan de Hogere Zeevaartschool, over welke maritieme uitdagingen hij ziet en hoe we die kunnen aanpakken om te werken aan een future proof maritieme industrie.

Het samenbrengen van deze stakeholders is één van de dingen die de MCA community doet, ontdek waar het allemaal om draait!

Meer nieuws

MCA Student Inspiration Session Maritime Cyber Security
MCA Student Inspiration Session: maritime cyber security
Deepak Mehta
MCA LABS door de bril van Deepak Mehta
Bart blog
Managing Director Bart Huybrechts over MCA LABS