APR. 22, 2021

Plug and Play lanceert platform voor maritieme innovatie

Lokaal én wereldwijd samenwerken met start-ups

Het wereldwijde innovatieplatformPlug and Play heeft samen met medeoprichtersstad Antwerpen, CMB, DXC Technology, Euronav en Port of Antwerp de lancering aangekondigd van zijn eerste maritieme programma in Antwerpen. Dit programma wil internationale start-ups in contact brengen met de vijf medeoprichters om nieuwe technologieën te testen en de toekomst van de maritieme sector te stimuleren via onderzoek, ontwikkeling en innovatie van wereldklasse.

Onder leiding van een plaatselijk team van vier mensen wil Plug and Play Maritime een innovatief ecosysteem van start-ups ontwikkelen om de maritieme sector te versterken, door nieuwe technologieën en ondernemers naar de regio aan te trekken. Plug and Play Maritime zal gevestigd zijn op de pre-campus van Maritime Campus Antwerp. De officiële lancering van de eerste reeks programma's staat gepland voor juni 2021.

'Met de lancering van ons eerste maritieme platform in Antwerpen beginnen we bij Plug and Play aan een heel nieuw avontuur. We staan te popelen om onze medeoprichters en de lokale gemeenschap van innovatoren te ondersteunen via ons wereldwijde ecosysteem dat vruchtbare samenwerking tussen start-ups en grote bedrijven bevordert', zegt Saeed Amidi, oprichter en CEO van Plug and Play.

'Samen met Plug and Play versterken stad Antwerpen en Port of Antwerp hun positie als voortrekkers op het vlak van innovatie in de internationale maritieme sector. De stad wil tegen 2025 tot de Europese top van scale-upsteden behoren. Wij nemen veel initiatieven in onze twee groeiclusters: digitale innovatie en circulaire economie. De stad en de haven werken nauw samen in de digitale innovatiehub The Beacon. Met Plug and Play krijgt deze samenwerking een nieuwe dimensie. We zijn ervan overtuigd dat we dankzij het nieuwe initiatief Plug and Play Maritime onze gezamenlijke ambities sneller kunnen waarmaken', zegt Claude Marinower, Antwerps schepen bevoegd voor onder meer economie, industrie en innovatie.

Technologie voor de toekomst van de scheepvaart ontwikkelen dankzij open innovatie

Antwerpen heeft met de tweede grootste haven van Europa een lange traditie als draaischijf voor de maritieme sector. Plug and Play, met hoofdkantoor in Silicon Valley, Californië, breidt nu uit naar deze sector en slaat de handen ineen met vijf medeoprichters die toegang krijgen tot een wereldwijd netwerk van ruim 30.000 start-ups om hun innovatieactiviteiten uit te breiden. De eerste technologiedomeinen die verkend zullen worden, zijn onder meer schone brandstoffen en energie, big data en Internet of Things, vernieuwende logistiek, efficiënte scheepvaart, autonome scheepvaart en sensoren. Door innovatie als een dienst aan te bieden ('Innovation-as-a-Service'), zal dit platform ook van strategisch belang zijn voor de partners in hun streven naar een duurzame maritieme sector in België en daarbuiten.

Verdere aanbiedingen voor start-ups, partners en het groeiende ecosysteem omvatten bedrijfsontwikkeling, dealflows, workshops, wekelijkse mentoraatsessies, netwerken tussen partners, investeringsmogelijkheden, en een reeks maandelijkse evenementen waaronder Selectiedagen, Innovatiedagen en EXPO-dagen. De lokale uitvalsbasis van Plug and Play Maritime wordt de pre-campus van Maritime Campus Antwerp, een coworkingruimte voor start-ups die er hun activiteiten kunnen opschalen.

'We hebben vandaag havens van wereldklasse én een maritieme sector van wereldklasse in ons land. Om deze leiderschapspositie te behouden, moeten we vooruitkijken en vooruitdenken', zegt Alexander Saverys, CEO van CMB. 'Door de krachten te bundelen met partners krijg je schaalvoordelen op het vlak van knowhow en competenties, wat dan weer onderzoek, ontwikkeling en innovatie bevordert. Zo houden we de vinger aan de pols van nieuwe trends in de sector. Samen met onze Maritime Campus Antwerp zal Plug and Play ons helpen om onze ambities waar te maken.'

'Het uiteindelijke doel van Maritime Campus Antwerp bestaat erin om schaalvoordelen te creëren door de krachten te bundelen van maritieme spelers en belanghebbenden die de enorme innovatie-uitdagingen voor de maritieme sector in de komende decennia willen opnemen. Het platform Plug and Play Maritime zal bijdragen tot het ecosysteem van de MCA door de beste start-ups en vroege scale-ups van over de hele wereld naar Antwerpen aan te trekken en zo de introductie van maritieme technologie voor onze partners, veelal grote bedrijven, significant te versnellen', zegt Bart Huybrechts, managing director van Maritime Campus Antwerp.

Plug and Play Maritime biedt een brede waaier van diensten aan ondernemers

De kern van Plug and Play Maritime wordt een twaalf weken durend programma rond open innovatie dat twee keer per jaar wordt georganiseerd. Tijdens elke editie worden ruim twintig internationale start-ups uitgenodigd die inspelen op de specifieke technologische behoeften van de medeoprichters. De start-ups en de betrokken businessunits van de partnerbedrijven zullen samenwerken aan pilootprojecten en conceptdemonstraties, om uiteindelijk te komen tot productieklare implementaties. Het doel is om per start-up minstens één gezamenlijk project te voltooien, dat dan wordt gepresenteerd op de EXPO-dag, het slotevenement van elke editie.

'Innovatie speelt een sleutelrol in ons streven naar een duurzame en welvarende toekomst van de haven van Antwerpen. Het ecosysteem van dit nieuwe platform is daarbij een ideale proeftuin voor technologie op grote schaal. Met Plug and Play Maritime kunnen we onze ambities waarmaken en een voortrekkersrol spelen als haven van de toekomst. Op die manier willen we een bron van inspiratie zijn en een voorbeeld voor andere havens', zegt Annick De Ridder, Antwerps schepen bevoegd voor de haven.

'Via het Plug and Play-platform zullen we onze onderzoeks- en onwtikkelingscapaciteiten nog beter kunnen benutten in structurele samenwerkingen met start-ups en het ruimere ecosysteem, wat wederzijdse groei en voordelen zal opleveren. We moeten investeren in nieuwe technologieën om onze sector verder te digitaliseren, maar ook om de scheepvaart schoner en efficiënter te maken', aldus Hugo De Stoop, CEO van Euronav. 'Dit is de kern van ons duurzaamheidsprogramma om onze toekomstige relevantie en concurrentiekracht veilig te stellen. Deelnemen aan innovatieve ecosystemen zoals dat van Plug and Play, samen met onze medeoprichters, is van cruciaal belang om onze ambities op lange termijn waar te maken.'

Medeoprichters reiken expertise en een visie op duurzame innovatie aan

Het consortium van medeoprichters bestaat uit een unieke mix van expertise en functies binnen de maritieme sector die zeer waardevol zal zijn voor start-ups die hun technologieën rechtstreeks tot bij de belanghebbenden in de sector willen brengen.

'Door samen te werken met de start-ups in het netwerk van Plug and Play kunnen we ons aanbod, gebaseerd op de Enterprise Technology Stack, combineren met innovatieve, geavanceerde technieken om onze klanten oplossingen te bieden met een lager prijskaartje en een kortere doorlooptijd. We zijn er trots op dat we de capaciteiten van DXC kunnen inzetten om start-ups na hun incubatieperiode te helpen hun oplossingen op grote schaal te implementeren, met name op het gebied van toeleveringsketens en logistiek. Door deze samenwerking met Plug and Play benadrukken we onze focus op onze mensen en op onze klanten, en koppelen we onze transformatie naar het 'nieuwe DXC' aan twee belangrijke waarden, namelijk samenwerking en waardegedreven innovatie', zegt Frederic Hertogs, managing director van DXC Technology.

'Als vooraanstaande wereldhaven wil Antwerpen de toon zetten als 'haven van de toekomst'. Wij gebruiken innovatie als hefboom om de grote uitdagingen van vandaag, zoals de energietransitie, digitalisering en mobiliteit, om te buigen tot oplossingen. Door samen te werken en in te zetten op technologieën zoals big data, Internet of Things, smart shipping en vernieuwende logistiek maken we onze haven slimmer en efficiënter. Ik ben er zeker van dat Plug and Play Maritime een belangrijke mijlpaal is om onze haven naar een hoger internationaal niveau te tillen en te positioneren als een toonaangevend innovatieplatform', verklaart Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp.

Grote bedrijven, start-ups, investeerders en andere voortrekkers uit de sector die willen meedoen, kunnen terecht op de website of contact opnemen met David Neef: david@pnptc.com

Over Plug and Play

Plug and Play is een toonaangevend innovatieplatform dat start-ups, bedrijven, durfkapitaalverstrekkers, universiteiten en overheidsinstellingen samenbrengt. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Silicon Valley, Californië, en we zijn aanwezig op meer dan 35 locaties op 5 continenten. Wij bieden innovatieprogramma's voor bedrijven en helpen onze bedrijfspartners in elke fase van hun innovatietraject, van opleiding tot uitvoering. We organiseren ook acceleratieprogramma's voor start-ups en hebben een eigen durfkapitaalfonds opgezet om innovatie in tal van sectoren te stimuleren. Zo hebben we al geïnvesteerd in honderden succesvolle bedrijven, waaronder Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal en Rappi. Voor meer informatie: www.plugandplaytechcenter.com.

Perscontact: David Neef

E-mail: david@pnptc.com

Tel.: +49 160 6808115

Over stad Antwerpen

Antwerpen verenigt het beste van verschillende werelden in zich: het is de culturele hoofdstad van Vlaanderen, maar ook een draaischijf voor internationale handel met zijn wereldhaven, en de thuisbasis van een sterke creatieve sector met een lange designtraditie. Antwerpen was en is vastbesloten om ecosystemen te stimuleren door kapitaal, bedrijven en kennisinstellingen samen te brengen rond digitale innovatie, duurzame chemie en creatieve sectoren. Deze krachtige ecosystemen ontwikkelen op hun beurt innovaties voor traditionele bedrijfsclusters zoals de haven en de chemische industrie, en dragen bij aan successen op het vlak van mobiliteit, gezondheid en veiligheid. Deze solide basis, samen met sterke ambities en een open innovatiecultuur, maken van Antwerpen de ideale uitvalsbasis voor innovatieve bedrijven. Voor meer informatie: www.businessinantwerp.eu.

Perscontact: Magalie Verstraelen

E-mail: magalie.verstraelen@antwerpen.be

Tel.: +32 487 67 87 03

Over CMB

CMB (Compagnie Maritime Belge) is een gediversifieerde Belgische maatschappij actief in de scheepvaart en de logistiek, met hoofdzetel in Antwerpen. De groep bezit en exploiteert 139 zeeschepen voor het transport van droge bulkgoederen (Bocimar), containers (Delphis), chemicaliën (Bochem) en personeel (Windcat Workboats). CMB is ook actief in cleantech (CMB.TECH) en in vastgoed (Reslea, Maritieme Campus Antwerpen), met vestigingen in Tokio, Singapore, Hongkong, Hamburg en Londen.Voor meer informatie: www.cmb.be.

Perscontact: Katrien Hennin

E-mail: katrien.hennin@cmb.be

Tel.: +32 499 39 34 70

Over DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) helpt bedrijven wereldwijd om hun kritieke systemen en activiteiten te allen tijde draaiende te houden. Daarbij wordt sterk ingezet op modernisering van IT-infrastructuren, de optimalisatie van data-architecturen en de beveiliging en schaalbaarheid van publieke, private en hybride clouds. De decennialange ervaring van DXC als innovator heeft al verschillende van 's werelds grootste bedrijven overtuigd dat ze samen met ons hun prestaties, concurrentievermogen en klantbeleving naar een hoger niveau kunnen tillen. Lees meer over het verhaal van DXC en over onze focus op medewerkers, klanten en operationele uitvoering opwww.dxc.technology.

Perscontact: Antonio Carril

E-mail: antonio.carril@dxc.com

Tel.: +32 476 22 85 87

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. Het hoofdkwartier is gevestigd in Antwerpen, en daarnaast heeft het bedrijf tal van lokale vestigingen verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. De vloot wordt zowel op de spotmarkt als voor langetermijnbevrachting ingezet. De VLCC's op de spotmarkt worden verhandeld binnen de Tankers International-pool, waar Euronav een belangrijke partner van is. De vloot in eigendom en beheer van Euronav bestaat uit 2 V-Plus-schepen, 45 VLCC's, 28 Suezmax-schepen (waarvan één in een joint venture, twee in tijdbevrachting, en twee nog op te leveren) en 2 FSO-schepen (beide via een 50/50 joint venture). Voor meer informatie: www.euronav.com.

Perscontact: Ilse Derijck

E-mail: ilse.derijck@euronav.com

Tel.: +32 472 73 04 84

Over Maritime Campus Antwerp

Maritime Campus Antwerp is een campus van 'doeners' en een ecosysteem waar de bedrijfswereld, technologie en kennis aan elkaar worden gekoppeld om de maritieme sector te versterken en te ontwikkelen. Het doel van Maritime Campus Antwerp is om ondernemers te verbinden die duurzame en watergebonden bedrijfsactiviteiten uitbouwen. Het Maritime Campus Antwerp-ecosysteem gaat breed, om zo de krachten te bundelen van de diverse actoren in de maritieme sector in ruime zin, op Europees niveau. Daarnaast wordt de Maritime Campus Antwerp een levendige nieuwe hotspot in Antwerpen, met culturele activiteiten en horeca. Maritime Campus Antwerp is een initiatief van CMB. Voor meer informatie: www.maritimecampusantwerp.com.

Perscontact: Katrien Hennin

E-mail: katrien.hennin@cmb.be

Tel.: +32 499 39 34 70

Over Port of Antwerp

Als tweede grootste haven van Europa is de haven van Antwerpen een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. De haven van Antwerpen behandelt jaarlijks zo'n 231 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven van Antwerpen zorgt, direct en indirect, voor zo'n 143.000 banen en creëert een toegevoegde waarde van ruim 20 miljard euro. Trouw aan de missie ‘Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst’ wil Port of Antwerp flexibel inspelen op een snel evoluerende maritieme markt, zodat de haven van Antwerpen een toonaangevende rol als wereldhaven kan blijven spelen. De nadruk ligt daarbij op samenwerking, een groot aanpassingsvermogen, een sterke focus op innovatie en digitalisering, en op duurzaam toegevoegde waarde, alsook op verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving. Voor meer informatie: www.portofantwerp.com.

Perscontact: Lennart Verstappen

E-mail: lennart.verstappen@portofantwerp.com

Tel.: +32 473 920 414

Plug and Play lanceert platform voor maritieme innovatie in Antwerpen

Cybersecurity
DEC. 21, 2023 in Community
Cybersecurity sessies door MCC
Een inspirerende reeks trainings en workshops
IMG 4753
NOV. 24, 2023 in Community
Digitale tweelingen
Een inspiratiesessie met inzichten van Sealution en imec
Circular Ship Design
NOV. 15, 2023 in Community
Keynote: Circulair ontwerp van schepen
Hoe kunnen we de kracht van circulaire innovatie loslaten in jouw maritime bedrijf?