NOV. 26, 2021

Partnerschap Flanders Investment & Trade

Eén van onze partners, De Blauwe Cluster, werkt al langer samen met Flanders Investment & Trade bij het opzetten van internationale activiteiten, maar gisteren werd die samenwerking geformaliseerd in de vorm van een structurele partnerovereenkomst. Die werd ondertekend door CEO Blauwe Cluster Marc Nuytemans, Vlaams Minister-President Jan Jambon en gedelegeerd bestuurder van FIT Claire Tillekaerts.

De nauwere samenwerking met Flanders Investment & Trade kadert binnen 'Vlaanderen versnelt', de internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die sinds 2016 door FIT wordt gecoördineerd. Van 2022 tot 2026 zal De Blauwe Cluster actief meewerken aan de uitvoering van deze strategie en Vlaamse bedrijven helpen om meer te internationaliseren.

De blauwe economie is een sterk groeiende sector in Vlaanderen, maar de beschikbare ruimte in de Belgische Noordzee is beperkt. Er wordt dan ook ingezet op internationalisatie om bedrijven de kans te bieden om te blijven groeien.

Naast De Blauwe Cluster sloten 20 andere organisaties een gelijkaardige samenwerkingsverband met FIT. Het gaat onder andere om sectorfederaties en clusters, bilaterale kamers van koophandel, ondernemersorganisaties en incubatoren. Elk van hen spitst zich toe op essentiële thema’s voor de internationalisering van Vlaanderen.

Ondertekening SP FIT

Meer nieuws

Picture1
MEI 29, 2023 in Community
MCA Inspiration Sessions 13 June
On June 13th, MCA will host a series of inspiration sessions 3 different topics, followed by Plug n Play Maritime Expo Day @ Waagnatie
MCA CYBER 7
FEB. 13, 2023 in Community
Inspiratiesessies 2023
2023 wordt ongetwijfeld opnieuw een uitdagend jaar waarin MCA relevante stakeholders bij elkaar wil brengen rond verschillende belangrijke onderwerpen voor maritieme innovatie. Een klein overzicht van wat er komt.
NY RECEPTION 3
FEB. 09, 2023 in Community
MCA nieuwjaarsreceptie
Op 24 januari, nodigde MCA haar partners en stakeholders uit om het jaar 2023 af te trappen.