MEI 05, 2020

Werken Maritieme Campus Antwerpen (MCA) gestart

De afgelopen weken was er, voor het eerst in jaren, opnieuw activiteit op de voormalige BP-site in het zuidelijkste punt van Antwerpen aan de Schelde. De sloop en sanering van de oude industriële site is de eerste stap voor een nieuwe en ambitieuze Maritieme Campus Antwerpen (MCA).

MCA wil maritieme en haven gebonden spelers - van grote corporate bedrijven tot start-ups - bij elkaar brengen. De doe-campus wordt het zenuwcentrum voor innovatie, gelinkt aan de brede maritieme havenindustrie. Hier komen bedrijven, publieke partners, onderzoekers en start-ups samen. De ambitie is niet minder dan de Europese en mondiale maritieme sector duurzaam maken en versterken.

Het grootste deel van de sloop en sanering is voorzien om tegen het einde van dit jaar klaar te zijn. De ambitie is om begin volgend jaar met de bouw van het eerste deel van de campus van ± 30.000m² te starten. De opening is voorzien in 2023.

“Op dit moment hebben we in ons land havens zoals Antwerpen en een maritieme sector van wereldniveau. Maar de wereld staat niet stil en de concurrentie wordt groter. Om op dat niveau te blijven meespelen, moeten we vandaag vooruit kijken. Ik geloof heel sterk in samenwerken waarbij technologie en innovatie de sleutelwoorden zijn. Het bundelen van de krachten met onze partners, in combinatie met kennisdeling, maakt dat we met R&D en innovatieve ideeën kunnen inspelen op de nieuwe evoluties in de sector. MCA zal ons helpen om de huidige positie te behouden, te versterken en verder uit te bouwen.”

Alexander Saverys - CEO CMB en initiatiefnemer

Reslea, de vastgoedpoot van CMB, werd vorig jaar eigenaar van de voormalige BP-site aan de Benzineweg, naast het natuurgebied ‘Hobokense polder’. De visie van MCA wordt momenteel vertaald in een ambitieus eerste deelproject en een masterplan voor de ganse site. Deze campus moet een doe-campus worden met plaats voor de kernactiviteiten van de grotere maritieme spelers, co-working en co-creatie, labo’s, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kwalitatieve partners uit de brede maritieme sector samen te brengen in één community op zoek naar antwoorden op de maritieme uitdagingen van morgen. Zowel overheidspartijen als privé-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen hier deel van uitmaken.

“Het idee van co-creatie voor MCA passen we ook toe op de uitwerking van de campus in een vernieuwende bouwteamformule. We zochten partners die mee zijn met onze visie en die willen meedenken. De bouwteampartners zijn compatibele en solide bedrijven die de juiste mensen aan tafel kunnen brengen. Aangezien het team vele jaren zal samenwerken, was een brede screening van competenties, middelen en mentaliteit nodig. Het is boeiend om het over een andere boeg te gooien en te zien dat dit leidt tot een inspirerend campusverhaal. Ook de MCA community willen we vanuit éénzelfde, ietwat atypische visie uitbouwen.”

Bart Huybrechts - Managing Partner MCA en Reslea

Sinds vorig jaar werkt een bouwteam volop aan het ontwerp van het eerste deel en aan een visie voor de ontwikkeling van de volledige site. Het bouwteam voor MCA is vernieuwend door de vroege en verregaande samenwerking van ontwerpers KCAP en Atelier Romain, aannemer Willemen Construct, ingenieursbureau Tractebel en smart buildingspecialist Spacewell. De sloop en sanering worden uitgevoerd door Deme Environmental Contractors (DEC) en Aertssen.

Alle nieuwsberichten

IMG 2063
Personenvervoer op de Schelde
MCA Community brengt verschillende belanghebbenden samen om te praten over innovatie binnen de maritieme sector en om concrete actie te ondernemen. Om dit te bereiken identificeert MCA Community verschillende onderwerpen die de moeite waard zijn om te bespreken. Het eerste onderwerp: personenvervoer op de Schelde.
MCA 4 69
Werken bij MCA LABS coworking space betekent genieten van verschillende lunch spots
Misschien heb je ondertussen al wel kennis genomen van onze MCA LABS, dé coworking space van Antwerpen, maar wat je misschien nog niet wist, is dat je van vele lunchspots kan genieten wanneer je bij MCA LABS komt werken. We stellen je graag drie lunchspots voor waar je ongetwijfeld van je lunch kan genieten!
Deepak Mehta
MCA LABS coworking space door de bril van Deepak Mehta