Volg hier de volledige opbouw van onze campus

NOV. 18, 2021
Voltooiing sanering site MCA campus
NOV. 10, 2021
Goedkeuring bouwvergunning

De bouwvergunning voor MCA is goedgekeurd voor ± 40.000m². De doe-campus wordt het hart van innovatie in de maritieme sector. De afbraak en de sanering zijn reeds voltooid. De werken starten in het voorjaar van 2022.

MCA wil maritieme actoren samenbrengen. Het wordt een doe-campus waar ruimte is voor de kernactiviteiten van grotere bedrijven, start-ups, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om samen te werken en te innoveren. De ambitie is om de maritieme sector te versterken en duurzamer te maken.

MCA corridor

"De maritieme sector heeft behoefte aan een locatie waar alle spelers elkaar kunnen ontmoeten en kunnen samenwerken om de uitdagingen van de scheepvaart aan te pakken. Onze sector koolstofvrij maken is er daar één van, en Antwerpen en MCA kunnen daarin een cruciale rol spelen. MCA is ideaal gelegen in Blue Gate, de voormalige cluster Petroleum Zuid. Op dezelfde plek waar fossiele brandstoffen in de 19e en 20e eeuw welvaart creëerden, willen we nu met innovatie, technologie en duurzaamheid bouwen aan de welvaart van morgen."

Alexander Saverys - CEO CMB
165616e44936aff867b32aa5c778cda1

Het gaat om het voormalige BP-terrein dat intussen volledig gesaneerd is. MCA transformeert een oud industriegebied tot een toekomstgerichte, maritieme en innovatieve site met respect voor een evenwicht tussen economische activiteit en natuur. Het gebouw biedt ruimte voor co-working en co-creatie, labo's, werkplaatsen, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsfaciliteiten en de nodige ondersteunende diensten. De R&D hallen zullen nu al gebruikt worden om bijvoorbeeld waterstofmotoren te testen en waterstoftoepassingen te bouwen.

"Na een intensieve periode van voorbereiding is het geweldig dat MCA campus nu concreet wordt. We realiseren ons dat MCA een nieuw verhaal is en we zijn blij dat de verschillende overheden zich hebben ingespannen om de complexiteit van de aanvraag ten volle te begrijpen, de dialoog aan te gaan en oplossingen te vinden, dit alles binnen het ruimtelijk kader van Blue Gate.

Ondertussen zijn we op het inhoudelijke front niet achtergebleven met de lancering van het accelerator platform Plug And Play Maritime. Daarnaast zullen we binnenkort de officiële start van de MCA Community lanceren. Met de lancering van het co-working- en vergadercentrum MCA Labs hebben we ook ruimte voor iedereen die op zoek is naar een werkplek of vergaderruimte en voor de leden van de community om samen te werken aan innovatie in de maritieme sector. Een goede stap in de richting van MCA Campus."

Bart Huybrechts - Managing Director MCA
MCA Dijk

© KCAP

OKT. 14, 2020
Omgevingsvergunning
Bouwplan 01
SEP. 29, 2020
De sloop

Bekijk hier de “behind the scenes” video van de sloop met onze bouwpartners Aertssen en DEME.

AUG. 13, 2020
Sneak preview van MCA

Dit is een sneak preview van hoe de MCA site er kan uitzien.

Speciale dank aan onze partners: KCAP Architects and Planners - Atelier Romain bv - Willemen Construct - TRACTEBEL - SPACEWELL | A Nemetschek Company

Nieuwe render homepage MCA LR
MEI 05, 2020
Werken Maritieme Campus Antwerpen (MCA) gestart

De afgelopen weken was er, voor het eerst in jaren, opnieuw activiteit op de voormalige BP-site in het zuidelijkste punt van Antwerpen aan de Schelde. De sloop en sanering van de oude industriële site is de eerste stap voor een nieuwe en ambitieuze Maritieme Campus Antwerpen (MCA).

MCA wil maritieme en haven gebonden spelers - van grote corporate bedrijven tot start-ups - bij elkaar brengen. De doe-campus wordt het zenuwcentrum voor innovatie, gelinkt aan de brede maritieme havenindustrie. Hier komen bedrijven, publieke partners, onderzoekers en start-ups samen. De ambitie is niet minder dan de Europese en mondiale maritieme sector duurzaam maken en versterken.

Het grootste deel van de sloop en sanering is voorzien om tegen het einde van dit jaar klaar te zijn. De ambitie is om begin volgend jaar met de bouw van het eerste deel van de campus van ± 30.000m² te starten. De opening is voorzien in 2023.

“Op dit moment hebben we in ons land havens zoals Antwerpen en een maritieme sector van wereldniveau. Maar de wereld staat niet stil en de concurrentie wordt groter. Om op dat niveau te blijven meespelen, moeten we vandaag vooruit kijken. Ik geloof heel sterk in samenwerken waarbij technologie en innovatie de sleutelwoorden zijn. Het bundelen van de krachten met onze partners, in combinatie met kennisdeling, maakt dat we met R&D en innovatieve ideeën kunnen inspelen op de nieuwe evoluties in de sector. MCA zal ons helpen om de huidige positie te behouden, te versterken en verder uit te bouwen.”

Alexander Saverys - CEO CMB en initiatiefnemer

Reslea, de vastgoedpoot van CMB, werd vorig jaar eigenaar van de voormalige BP-site aan de Benzineweg, naast het natuurgebied ‘Hobokense polder’. De visie van MCA wordt momenteel vertaald in een ambitieus eerste deelproject en een masterplan voor de ganse site. Deze campus moet een doe-campus worden met plaats voor de kernactiviteiten van de grotere maritieme spelers, co-working en co-creatie, labo’s, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kwalitatieve partners uit de brede maritieme sector samen te brengen in één community op zoek naar antwoorden op de maritieme uitdagingen van morgen. Zowel overheidspartijen als privé-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen kunnen hier deel van uitmaken.

“Het idee van co-creatie voor MCA passen we ook toe op de uitwerking van de campus in een vernieuwende bouwteamformule. We zochten partners die mee zijn met onze visie en die willen meedenken. De bouwteampartners zijn compatibele en solide bedrijven die de juiste mensen aan tafel kunnen brengen. Aangezien het team vele jaren zal samenwerken, was een brede screening van competenties, middelen en mentaliteit nodig. Het is boeiend om het over een andere boeg te gooien en te zien dat dit leidt tot een inspirerend campusverhaal. Ook de MCA community willen we vanuit éénzelfde, ietwat atypische visie uitbouwen.”

Bart Huybrechts - Managing Partner MCA en Reslea

Sinds vorig jaar werkt een bouwteam volop aan het ontwerp van het eerste deel en aan een visie voor de ontwikkeling van de volledige site. Het bouwteam voor MCA is vernieuwend door de vroege en verregaande samenwerking van ontwerpers KCAP en Atelier Romain, aannemer Willemen Construct, ingenieursbureau Tractebel en smart buildingspecialist Spacewell. De sloop en sanering worden uitgevoerd door Deme Environmental Contractors (DEC) en Aertssen.

Laatste nieuwsberichten

Interview PP community
JAN. 24, 2022 in Community
Interview met Plug and Play Maritime
DEME 09 011 058 17377 Copy
NOV. 18, 2021 in Campus
Voltooiing sanering site MCA campus
MCA corridor
NOV. 10, 2021 in Campus, Hotspot van Antwerpen
Goedkeuring bouwvergunning
kick-off Plug and Play maritime
APR. 22, 2021 in Community
Plug and Play lanceert platform voor maritieme innovatie